Hộp sô cô la 8 thanh * 25g

260.000

Hôp sô cô la 8 thanh * 25g (gồm 7 vị :sô cô la đen, sô cô la sữa, sô cô la đen phủ hạt macca, sô cô la đen phủ nho khô, sô cô la sữa phủ hạt macca, sô cô la sữa phủ nho khô, sô cô la đen phủ hạt điều)

Hết hàng

Danh mục: