Hộp quà Gold

924.000

Hộp quà Gold (1 hộp 9 viên sô cô la nhân hạt macca, 1 hộp sô cô la nóng , 1 hộp sô cô la hạt điều phết, 1 hộp 6 thanh sô cô la 25g, 1 thanh sô cô la đen 50g, 1 thanh sô cô la sữa 50g)

Danh mục: