BARIACHOCOLATE

Văn phòng: 4/22 Kha Vạn Cân, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Xưởng Sx: Đường 3/2, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hotline: (+84) 254.3615358 | (+84) 254.3615359

Website: https://bariachocolate.com.vn

Email: bariacacao@gmail.com

Liên hệ