Chứng nhận hữu cơ Việt Nam – TCVN 11041-2:2017 Trồng trọt hữu cơ

Vào tháng 12/2023 BARIA CHOCOLATE đã hoàn thành chứng nhận hữu cơ Việt Nam cho vùng trồng tại Kim Long – Châu Đức. Đánh dấu bước đi đầu tiên cho nông nghiệp hữu cơ và đây là cơ sở chứng minh  Baria Chocolate với khách hàng về sản phẩm có nguồn gốc Organic.

Tiếp sau chứng nhận hữu cơ Việt Nam sẽ là chứng nhận hữu cơ quốc tế: JAS, USDA, EU, …….

Để có được chứng nhận hữu cơ Việt Nam thì Baria Chocolate không chỉ thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt mà còn đảm bảo những tiêu chí được đánh giá sẽ phải được duy trì trong suốt quá trình sau khi nhận giấy chứng nhận.

  1. Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam cơ bản bao gồm:

  • Nguồn nước sử dụng trong canh tác phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm (theo quy định trong tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn của TCVN 5942: 1995).
  • Khu vực sản xuất hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm.
  • Lưu ý các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hay chất tổng hợp kích thích sinh trưởng đều bị cấm sử dụng, chỉ được phép sử dụng các đầu vào nông dân đã có đăng ký cơ quan có thẩm quyền và được chấp thuận.
  • Cấm sử dụng phân người, phân ủ được làm từ rác thải đô thị.
  • Phân động vật lấy vào từ bên ngoài trang trại phải được ủ nóng trước khi dùng trong canh tác hữu cơ.
  • Không được sử dụng các túi và vật đựng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ để vận chuyển và cất giữ sản phẩm hữu cơ.

Lợi ích mang lại từ chứng nhận hữu cơ Việt Nam :

  1. Đối với nhà sản xuất, Chứng nhận Hữu cơ Việt Nam mang lại giá trị cao cho sản phẩm từ trang trại. Giúp sản phẩm dễ dàng đến được các thị trường “khó tính”, có yêu cầu cao về thực phẩm an toàn và sạch.
  2. Việc thực hiện và chứng nhận còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, khi mà các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thường được ưu tiên trao đổi tại đó.
  3. Ngoài ra, áp dụng và được chứng nhận hữu cơ Việt Nam cũng là một cam kết của nhà sản xuất về bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, giảm tối đa rác thải, bảo vệ nguồn đất, nước, vi sinh vật và hệ sinh thái. Giúp con người phát triển hài hòa và bền vững với thiên nhiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *