Sô cô la đen 72% cacao phủ hạt nho khô – 65g

92.000

Sô cô la đen phủ nho khô 65g